ماجراجویی در دره بدولی

با توجه وضعیت آب و هوا تصمیم گرفتیم مجددا سری به دره زیبا و خطرناک بدولی…

ویدئو کلیپ تایم لپس از ماکو

ویدئو مستند گذرزمان از شهرک سایت و شهر ماکو از سمت دره انسور یا آناسو

مستند زمستان شهر سنگی ماکو

ویدئو مستند زمستان شهر سنگی برگزیده جشنواره مستند منطقه آزاد ماکو

گذر زمان از آرارات

مستند تایم لپس از کوه های آرارات از سمت شهر ماکو امید قهرمان Maku,iran دید گسترده…

ویدئوی گذر زمان از آرارات

ویدئوی مستند گذر زمان از کوههای آرارات از سمت شهر ماکو توسط امیدرضا قهرمان زاده