بقایای ماکوی قدیم و قلعه قبان

گاهی باید همین اطراف بنشینی و نظاره گر سال هایی که گذشت باشی ، دیواره های…

دیوار های قلعه قبان ماکو

دیوار ها و درب های قلعه اوراتویی قبان در شهر سنگی ماکو این قلعه در زیر…

غروب در قلعه قبان

غروب در قلعه قبان امروز غروب مهمان قلعه تاریخی قبان ماکو بودیم ، شما نیز همان…

قلعه قبان

این قلعه که تاریخ آن دقیقا مشخص نیست؛ در بافت قدیمی این شهر با دیوارها و…

ریزش قلعه قبان و کوههای ماکو

ریزش قلعه قبان و کوههای ماکو با توجه به اینکه ماکو شهریست کوهستانی و دارای کوههای…

عکس هایی از ماکو

عکس هایی از ماکو