دهکده قره خاچ

در زندگی مدرن انسان همیشه درگیر خستگی و روزهای تکراری است ، در یکی از این…

بورالان ماکو

راه را از جاده بازرگان شروع کردیم و یک به یک از روستاهای این سرزمین عجیب…

شبی در کوهستان ماکو

بعد از گرفتن ویدئو ها آماده غلبه تاریکی شدیم ، خورشید از آرارات فاصله گرفته بود…

گذر زمان از آرارات

مستند تایم لپس از کوه های آرارات از سمت شهر ماکو امید قهرمان Maku,iran دید گسترده…

ویدئوی گذر زمان از آرارات

ویدئوی مستند گذر زمان از کوههای آرارات از سمت شهر ماکو توسط امیدرضا قهرمان زاده