پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘مرطوب’

غار خزنگاه ماکو

غار بزرگ ماکو

omid.ghahreman 2144

در ادامه پست قارلی داغ ماکو به روبروی دهانه غار خزنگاه رسیدیم و بعد از استراحت کافی و خشک کردن البسه هایمان آماده ورود به غار شدیم ، غار دهانه کوچکی داشت و همین مساله موجب میشد که اولین بودن داوطلب زیادی نداشته باشد