پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘قوچ گدار’

مراسم قوچ گدار در شهرستان ماکو

نان-و-تنور

omid.ghahreman 1768

برگزاری مراسم قوچ گدار و یا همان گوچ قاتما در روستای پره خودیک شهرستان ماکو توسط گروه بوم گردی قالا بوم ماکو و همیاری سازمان ها و نهادها برگزار گردید. این مراسم در اصل برای شکرگذاری از خداوند بابت تمام نعمت ها و تشکر از چوپان بابت زحمات او برگزار میگردد