پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘شیری’

دره زیبای منشورهای بازالتی در ماکو

دره بازالتی بدولی ماکو

omid.ghahreman 2190

در یک روز آفتابی قصد کردیم به دره خطرناک بدولی رفته و طبیعت جدیدی را تجربه کنیم از شیب ابتدای قیرمیزی لیخ پایین رفتیم و بعد آشنایی با محیط در امتداد رودخانه شروع به حرکت کردیم ، چیزی نگذشته بود که صدایی شبیه به