ماکو » شیری

پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘شیری’

دره زیبای منشورهای بازالتی در ماکو

دره بازالتی بدولی ماکو

omid.ghahreman 199

در یک روز آفتابی قصد کردیم به دره خطرناک بدولی رفته و طبیعت جدیدی را تجربه کنیم از شیب ابتدای قیرمیزی لیخ پایین رفتیم و بعد آشنایی با محیط در امتداد رودخانه شروع به حرکت کردیم ، چیزی نگذشته بود که صدایی شبیه به