پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘شهر’

شهر ماکو

ماکو از روبروی کوه قیه

omid.ghahreman 2091

ماکو شهری سنگی است که مابین کوهها قرار دارد طبیعت وحشی و سخت این سرزمین جای خوبی برای طبیعت گردان و علاقمندان است توسط امید قهرمان Maku,iran نمای مرکزی شهر ماکو نمایی از امتداد ماکو ماکو از روبروی کوه قیه