پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘زیبای’

ماکو و جانوران قارلی

ماکو و جانوران کوهستان قارلی

omid.ghahreman 911

در کوهستان های شهر ماکو همیشه صحنه ای تازه برای دیدن و لذت بردن از طبیعت وجود دارد ، گل ها و گیاهان ، قارچ ها ، طبیعت بی جان و جاندارانی که گاهی از چشم ما بدور هستند همه و همه جلوه بخش این زیست بوم شده اند