پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘خویلویوردو’

قارلی داغ ماکو

قارلی داغ ماکو

omid.ghahreman 1285

در یک صبح تابستانی از سمت جاده روستای تیکمه به سوی کوه قارلی (قارلی داغ) راه افتادیم تا به غارنوردی در غار خزنگاه ماکو که در کوه قارلی روستای تیکمه قرار داشت بپردازیم