پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘خاتون بولاغی’

دره زیبای منشورهای بازالتی در ماکو

دره بازالتی بدولی ماکو

omid.ghahreman 2274

در یک روز آفتابی قصد کردیم به دره خطرناک بدولی رفته و طبیعت جدیدی را تجربه کنیم از شیب ابتدای قیرمیزی لیخ پایین رفتیم و بعد آشنایی با محیط در امتداد رودخانه شروع به حرکت کردیم ، چیزی نگذشته بود که صدایی شبیه به