کوه های بورج ماکو

omid.ghahreman . نوشته شده در شبانه, کوه ها 1116 بدون نظر

در ادامه پست شبی در برج ماکو

نمایی از شب های کوه سبد قیه و ادامه دیواره های سنگی ماکو

توسط امید قهرمان

شب و دیواره های رسوبی ماکو

شب و دیواره های رسوبی ماکو

کوه سبد در شب

کوه سبد در شب

شب و ستاره ها در کوهستان های ماکو

شب و ستاره ها در کوهستان های ماکو

دیدگاهتان را بنویسید