ماکو

omid.ghahreman . نوشته شده در کوه ها, ماکو 2636 بدون نظر

زیبایی چشم نواز پرتو خورشید بر روی شهر ماکو و کوههای زیبای آن

توسط امیدرضا قهرمانزاده

شهر زیبای ماکو به هنگام طلوع افتاب

شهر زیبای ماکو به هنگام طلوع افتاب

نمای زیبای سبد داغی به هنگام طلوع افتاب

نمای زیبای سبد داغی به هنگام طلوع افتاب

ماکو هنگام طلوع آفتاب

ماکو هنگام طلوع آفتاب و پرتو زیبای خورشید بر روی شهر

دیدگاهتان را بنویسید