ماکو » درباره ماکو

درباره ماکو

شاوارشان
(قیرمیزیلیخ) نام قدیمی شهر ماکو می باشد
این سایت هیچ گونه وابستگی به هیچ سازمان و یا نهادی ندارد و صرفا جهت معرفی شهر تاریخی ماکو و ترویج فرهنگ طبیعت گردی راه اندازی شده است
شاوارشان (همان عکس ماکو) با سابقه نزدیک به ده سال اشتراک گذاری تصاویر از شهر ماکو قدیمی ترین آلبوم مجازی شهر محسوب میگردد.
توسط : امیدرضا و عارف قهرمان زاده

آدرس های قدیمی و فعال
http://makooo.mihanblog.com
http://dashmaku.mihanblog.com