طبیعت غار خزنگاه

omid.ghahreman . نوشته شده در زیست بوم, غار ها 1558 بدون نظر

در ادامه پست غار خزنگاه ماکو

گاهی چه آسان از زیبایی هایی که مبینیم غافل میشویم ، زیست بوم مرطوب و متفاوت غار خزنگاه ماکو باعث شد که توجه بیشتری به اطرافمان داشته باشیم. سنگ ها ، قارچ ها ، گیاهان و جانوران مختص این محیط ، در زیر نور چراغ هایمان چنان میدرخشیدند که انگار سالها منتظر آمدن میهمانی برای خودنمایی بودند

امید قهرمان زاده Maku,Iran

OMID.GHAHREMAN Xazangah cave

قارچ های موجود در غار خزنگاه ماکو

قارچ های موجود در غار خزنگاه ماکو

رشد دانه گیاهان در غار خزنگاه

رشد دانه گیاهان در غار خزنگاه

رشد قارچ بر روی سنگها

رشد قارچ بر روی سنگها

خزه ها بر روی سنگهای غار خزنگاه

خزه ها بر روی سنگهای غار خزنگاه

رشد قارچ بر روی سنگها در غار خزنگاه ماکو

رشد قارچ بر روی سنگها در غار خزنگاه ماکو

دیدگاهتان را بنویسید