تصویر قدیمی شهر ماکو

omid.ghahreman . نوشته شده در اماکن تاریخی 1911 بدون نظر

دو تصویر قدیمی از شهر ماکو که در کتب تاریخی چاپ شده اند ، مربوط به قلعه قبان ، تجارت و محدوده حکومتی شهر ماکو و یا همان شاوارشان می باشند

نسخه های با کیفیت

عکس قدیمی از شهر سنگی ماکو

عکس قدیمی از شهر سنگی ماکو

ماکو در کتب قدیمی

ماکو در کتب قدیمی

دیدگاهتان را بنویسید